top of page

Geloof in ons veld

Help ons groeien & ondersteun onze toekomst!

Door mee te doen help je mee aan de volgende realisaties in de komende jaren:

 

• opvang van regenwater + netwerk van leidingen
 

Als we de regen kunnen opvangen op alle daken van de boerderij, is dat voldoende om te voorzien in alle waterbehoeftes van ons veld! Dit zal in de toekomst sowieso noodzakelijk zijn om de droge zomers aan te kunnen.

 

Bovendien is regenwater gratis en heeft het de beste waterkwaliteit (veel beter dan grondwater). Voor de opvang moeten er 2 grote bufferbekkens geplaatst worden plus vaste leidingen en vaste beregeningssprinklers, wat ons werk in de zomer met vele tientallen uren per week gaat verlichten.

 

Geschatte prijs voor dit project is 100.000€.

 

 

 

• aanplanten van bomen op het veld

We willen het ecosysteem op het veld verder versterken door het aanplanten van bomenrijen tussen de groentebedden, om de 15m (wordt Agroforestry genoemd). Deze bomenrijen zorgen voor een grote biodiversiteit, vooral een variatie in soorten insecten en vogels.

Deze rijen willen we plaatsen op licht verhoogde bedden waar lokale grassen kunnen groeien (beetle banks). Dit is de ideale habitat van vele soorten loopkevers en die zijn nuttig omdat ze schadelijke insecten, vooral luizen, eten. Kortom, dit project leidt naar een nog groter natuurlijk evenwicht van het ecosysteem op het veld..

 

Geschatte prijs voor dit project is 18.000€.

 

 

 

• uitbreiden van ons systeem van compostbedden

 

Het compostbedden-systeem begint zijn voordelen te tonen. De bodem daar is heel rijk en vol leven en dat vertaalt zich ook in de groenten die sterker en vitaler zijn. We merken duidelijk dat ze minder ziektegevoelig zijn. Plagen hebben blijkbaar veel minder vat op de groenten die daar groeien.

Hoewel ik het niet heb laten analyseren denk ik dat deze groenten ook qua voedingswaarde (hogere concentratie mineralen en vitamines) en smaak een meerwaarde hebben. We willen dit systeem graag uitbreiden naar de rest van ons veld.
 

Geschatte prijs voor dit project is 25.000€, maar kan in verschillende fases gebeuren.

• het verder uitzoeken en uitwerken van nieuwe mogelijkheden

We willen altijd kunnen kiezen voor de meest duurzame opties

en de biodiversiteit blijven verbeteren.

 

 

• het bufferen van onverwachte kosten en eventuele prijsstijgingen

bottom of page