top of page
Anchor 1
Asset 5.png
zelfoogst afspraken

om het zelf oogsten voor iedereen een fijne ervaring te maken

De basis van Community Supported Agriculture (CSA) steunt op een respectvolle samenwerking tussen de boer, de boerderij en alle zelfoogst-deelnemers.

Het verduidelijken van een aantal verwachtingen dient om die band te versterken:

• van mij als boer kan je het volgende verwachten:

-  Ik zaai, plant en onderhoud een ruim aanbod van seizoensgroenten op het veld.

-  Ik bewerk het veld  met respect voor de natuur en laat het Bio-certificeren.

   Onze groenten zijn officieel 'bio' gecontroleerd door TÜV Nord Integra.

-  Ik zorg voor een regelmatige communicatie over de teelten en het reilen en zeilen op het veld.

-  Ik communiceer ook oogstrichtlijnen via e-mail, website en aanduidingen op het veld.

 

-  Ik stel oogstmateriaal (mes, spade, riek...) ter beschikking.

   (indien iets ontbreekt mag je dit altijd signaleren)

 

-  De boer en de oogstdeelnemers delen zowel overvloed als oogstrisico.

   Ik beperk het risico zo veel mogelijk door een diversiteit aan groenten te kweken.


-  Ik geef op de leden-vergadering inzage in de boekhouding.

• van jou als oogstdeelnemer verwacht ik het volgende:

Deel je vragen, suggesties en feedback met me, ze zijn altijd welkom.

   Ik streef naar een open en wederzijdse communicatie.

-  Je oogst zelf de groenten en kruiden voor je eigen dagelijks gebruik.

-  Je volgt de oogstrichtlijnen zo goed mogelijk op. Oogsten in grotere hoeveelheden dan voor eigen dagelijks gebruik (bvb voor het inmaken of invriezen) kan alleen op aangeven van de boer (met een blauwe vlag).
 

-  Het doorspelen van de oogst aan familie of anderen trekt het systeem scheef en benadeelt andere oogstdeelnemers. Dus niet doen! We werken op vertrouwen. Iedere deelnemer moet blijk geven van verantwoordelijkheids- en gemeenschapszin.

-  Oogst enkel dat wat in jouw abonnement zit: voor fruit en bloemen is er een ander CSA-abonnement waar je je ook voor kan inschrijven.

-  Je houdt er rekening mee dat niet elk seizoen evenveel overvloed biedt. Tijdens voorjaar en winter pluk je eerder met mate vanwege kleinere aanbod.
 

-  Je mag steeds een handje toesteken, vrijblijvend. Vraag me welke taak je kan doen. We hopen dat je minstens eenmaal per jaar deelneemt aan een activiteit, die op voorhand wordt aangekondigd. Dit bevordert de verbondenheid en je betrokkenheid met de gemeenschap, het veld en de groenten.


-  Honden mogen meegenomen worden, maar we vragen die vooraan bij de straat vast te leggen tot na je oogst.


-  Enkel leden komen oogsten en geen familie of vrienden. Alleen bij langere ziektes kan er vaste vervanging voorzien worden na samenspraak met de boer. Ook andere uitzonderingen worden eerst besproken met de boer.


-  Indien een gezinslid komt oogsten dat nog niet vaak op het veld is geweest en niet vertrouwd is met de werking, leg hem/haar dan eerst goed de oogst-regels uit om verkeerd oogsten te vermijden.
 

-  Aan het einde van het jaar wordt er een evaluatievergadering georganiseerd. De boer zal zoveel mogelijk rekening houden met de opmerkingen van de deelnemers. De evaluatievergadering is een essentiële communicatie binnen onze groep, dus daarom vragen we dat alle gezinnen hier jaarlijks vertegenwoordigd zijn om een zo grondig mogelijke bespreking te kunnen houden. We houden telkens 2 sessies zodat je er zeker 1 van kan bijwonen. Ook van de online bevraging in de weken voor de evaluatievergadering verwachten we dat iedereen de tijd neemt om die grondig in te vullen.


-  Gelieve gezinswijzigingen, adreswijzigingen of andere wijzigingen zo snel mogelijk mee te delen.
 

-  De boer is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen. Elke ouder let op zijn kinderen en leert hen correct om te gaan met planten, de omgeving en materiaal.

-  ​Door je bij CSA Hoeve het Blokhuis aan te sluiten, word je ook lid van het CSA-netwerk vzw: www.csa-netwerk.be

-  Je verbindt je ertoe de ‘Praktische afspraken’ hieronder te volgen.

• de praktische afspraken op het veld:

Welkom op Hoeve het Blokhuis!
Vooral veel genieten is onze boodschap, maar er zijn ook wel wat do’s en don’ts: 

-  Parkeer je wagen aub op de parking op het veld, en niet bij de buren aan de overkant of op de straat.

-  Kijk bij aankomst even op het grote infobord, daar staat op welke gewassen oogstklaar zijn en op welk perceel ze staan.

-  Oogst enkel waar groene (of blauwe) vlagjes staan, zelfs al vind je dat de gewassen plukrijp zijn. Soms wachten we wat langer om een zekere spreiding te realiseren. Dat is uiteindelijk in jullie voordeel.

 

-  Kijk voor je iets oogst altijd goed naar het info-bordje vooraan het bed om te weten hoe je het gewas best oogst.

- Groene vlagjes is plukken voor eigen vers gebruik, je plukt wat je consumeert tot je volgende plukmoment en enkel voor de mensen voor wie je bijdraagt.

 

-  Hou toch altijd rekening met andere plukkers, als er niet echt veel (over) is van een gewas neem dan met mate zodat de plukkers na u ook nog wat hebben.

 

-  Pluk ook alleen de gewassen die echt groot genoeg zijn.

-  Bij de start en tegen het einde van de meeste teelten (als de opbrengst van deze teelt niet op z’n hoogtepunt zit) geef ik dikwijls ook een maximum te oogsten stuks per week op, om de oogst mooi te spreiden over alle deelnemers. Deze info staat altijd op het info-bordje vooraan het bed. Hou je aub aan deze maxima, dan heeft iedere deelnemer voldoende.

 

-  Gooi je eventuele oogstresten altijd op het bed waar je het hebt afgesneden. Niet op de paden en zeker niet op naburige bedden. Anders komt de teeltrotatie in het gedrang. Gooi de resten ook niet op de groenten die er nog staan, anders is het niet meer zichtbaar wat nog te oogsten is.
 

-  Loop altijd op de paadjes aub, niet op de bedden, zelfs als er geen gewas op groeit. Je trapt zo de aarde op de bedden plat. Let ook altijd op waar je trapt zodat je geen gewas plattrapt.
 

-  Mesjes liggen in het bakje onder de plastiek kap naast het huisje, vergeet ze aub niet terug te leggen.

 

-  Schuppen staan altijd bij het gewas waar ze nodig zijn, zoals wortels en prei ed. Laat ze daar aub staan na je gebruik, je hoeft ze niet van het ene gewas naar het andere mee te nemen. Normaal staat er één bij elk gewas waar je er een nodig hebt.


-  Breng zelf je verpakkingsmateriaal mee: een zak of bak om je groenten in te transporteren.


-  Gebruik het materiaal als een goede huisvader/moeder. Als er iets kapot is gegaan, meld het, dan kunnen we het herstellen.

 

-  Let bijzonder goed op met het bewateringsbuizen in de tunnels. Maak je er toch per ongeluk een gaatje in, aub, zeker dringend melden! (mag ook per mail).


-  Neem de tijd om je kinderen goed uit te leggen wat kan en niet kan.

-  We werken volledig op wederzijds vertrouwen,  neem enkel waarvoor je een bijdrage hebt betaald.

bottom of page