Natuurvriendelijk

We werken natuurvriendelijk:

  • Geen chemische meststoffen gebruikt op weiden. We hanteren het princiepe van een gesloten bedrijf: mest van onze dieren wordt op ons land gebruikt.
  • Geen pesticiden gebruikt
  • We dragen permanent zorg voor de bodem, de basis voor een natuurlijke boerderij. We ploegen zelden, maar proberen het grasland en de humuslaag eronder continue te laten evolueren en te verbeteren
  • Dieren lopen meestal buiten in de open lucht en krijgen veel zonlicht: gezonde dieren – zo goed als nooit antibiotica nodig